Vyhľadávať v tomto blogu

utorok 11. decembra 2012

Pramene : Geopolitika v 21. storoči

1.Analýza Doc. Vlčeka v časopise EAQ online TU


2.Volner, Š. 2006. Európska Únia – geopolitický aktér 21. storočia. Hlohovec : Efekt Copy, 2006
alebo online TU

3.Analýzu Simona Dalbyho nájdete Tu